Enter your keyword

Politica GDPR

TERMENI SI CONDITII

Select Family este un domeniu administrat de SC COTA SELECT SRL, persoana juridica, avand sediul social in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu, Nr.67, Sect.2, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/14896/2014, CUI 33928891. In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci ca prelucram datele dvs. cu caracter persoanal.
S.C. COTA SELECT HR SRL se angajeaza sa protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaboreaza.
Protectia datelor Dvs. cu caracter personal este importanta pentru noi; prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.selectfamily.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate pe o alta cale sau de catre o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Va rugam sa acordati atentie acestor Termeni si Conditii pentru a intelege modul in care vor fi tratate datele Dvs. personale. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de SC COTA SELECT HR SRL se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile legale.
Datele cu caracter personal sunt si vor fi colectate strict in legatura cu oferirea de servicii ale COTA SELECT HR SRL.

Temeiul prelucrarii este constituit din procesul de recrutare si selectie, plasare forta de munca sau alte activitati de resurse umane specifice SC COTA SELECT HR SRL, iar datele Dvs. personale colectate de catre noi vor fi limitate la informatiile necesare în vederea realizarii acestui scop (de exemplu evaluarii potentialului profesional al Dvs ca si candidat/a si a masurii în care sunteti potrivit pentru postul supus recrutarii).

Noi, cei care prelucram datele Dvs. avem, in principal, urmatoarele obligatii:
respectarea drepturilor persoanei vizate: dreptul la informare (art. 12 din Legea nr. 677/2001), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18); asigurarea confidențialității și securității datelor prelucrate (art.19 și art. 20).

Ce date cu caracter personal prelucram?

“Date personale” inseamnă orice informatie care va poate identifica direct (de exemplu numele si/sau prenumele) sau indirect (de exemplu un numar de identificare unic).
In exercitarea activitatilor SC COTA SELECT HR SRL colectam, selectam si analizam date cu caracter personal de tipul: nume, prenume, data nasterii, varsta, adresa de domiciliu, adresa e-mail, telefon, date despre starea civila, imaginea/fotografia, ocupatia, experienta profesionala, locurile de munca detinute anterior (functie, responsabilitati, perioade), studiile/cursurile absolvite, hobby-uri, rezultatele obtinute la testari sau altele – inclusiv pentru a crea profiluri, cu mentiunea ca nu utilizam concomitent intregul set de date.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu selectia si plasarea fortei de munca sau altor activitati ale SC COTA SELECT HR SRL, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre clientii nostri, potentiali angajatori, parteneri contractuali.
Tot in scop contractual, putem sa transferam aceste date in Uniunii Europene ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operatiunile de: recrutare si selectie, plasare forta de munca sau alte activitati similare, analiza si raportare interna, in vederea transmiterii de chestionare care au drept scop imbunatatirea serviciilor furnizate de noi.
Una sau mai multe dintre datele personale pot fi comunicate partenerilor nostri, insa va asiguram de transmiterea datelor minim necesare si utilizarea acestora de catre parteneri in mod exclusiv pentru recrutare, selectie, plasare forta de munca, consultanta si analiza sau alte activitati specifice SC COTA SELECT HR SRL, nefiind asociate cu alte date de contact.

Pentru ce perioada prelucram datele?

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala si termenele legale de arhivare, care specifica ca durata stocarii/prelucrarii datelor cu caracter personal este de 10 ani

Ce drepturi aveti?

Regulamentul European confera tuturor persoanelor carora li se prelucreaza date cu caracter personal, drepturi speciale. Astfel, pe langa drepturile existente in prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de stergere a datelor.
Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:
Dreptul de acces – aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie – dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la rectificare – corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care:
– contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
– noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
– v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Nu vom fi nevoiti sa va cerem consimtamantul cand prelucrarea va fi necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului (firma de selectie si plasare forta de munca, consultanta in resurse umane).
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul SC COTA SELECT HR SRL.

Securitatea prelucrarii

SC COTA SELECT HR SRL a adoptat masuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala.
Toti angajatii și colaboratorii, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama SC COTA SELECT HR SRL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor si cerintele GDPR.
Pastram datele cu caracter personal atat pe suport informatic ( conturi pe platformele online de profil – securizate cu parola unica, unitatile informatice proprii – securizate cu parola unica, site-ul www.selectfamily.ro si oricare dintre subdomeniile sale), cat si pe suport hartie (in locatii cu acces securizat cu cheie), iar accesul este acordat in mod controlat.
Totusi, site-ul www.selectfamily.ro sau oricare dintre subdomeniile sale poate conține legaturi către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea noastra si pentru care nu ne asumam nicio responsabilitate; prin urmare, nu vom putea fi tinuti raspunzatori cu privire la continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. In acelasi timp, nu vom putea fi tinuti raspunzatori de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.
Actualizarea Termenilor si Conditiilor:
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul document poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.selectfamily.ro.
Va recomandam sa verificati periodic aceasta pagina pentru orice actualizare.
Prezentul document se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.
Pentru orice detalii, intrebari, clarificari, cu privire la informatiile dvs. personale, asteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail contact@selectfamily.ro
Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Daca nu mai doriti ca datele dvs. cu caracter personal asa cum sunt definite mai sus dar nelimitandu-se la aceasta definire, sa fie prelucrate de catre SC COTA SELEC HR SRL in scopul includerii Dvs. in proiectele noastre viitoare de recrutare si selectie, sa fie transmise clientilor nostri in vederea indeplinirii aceluiasi scop, va rugam sa ne notificati in mod expres printr-o instiintare scrisa, datata si semnata la adresa sediului nostru.
La simpla Dvs. notificare vom sterge definitiv datele cu caracter personal din baza noastra de date, aflandu-ne in imposibilitatea de a va oferi sansa accesarii oricaruia dintre serviciile noastre. Refuzul dvs. determină imposibilitatea implicarii in procesul de recrutare si angajare.
Va rugam sa continuati sa utilizati site-ul nostru, oricare dintre subdomeniile sale sau oricare dintre serviciile noastre, numai daca sunteți de acord cu Termenii si Conditiile.